Ocenění:Certifikát odbornosti ČKAIT Štefek
 Osvědčení o autorizaci ČKAIT Štefek